SGD7W-2R8A20A700

Servo Yaskawa

Cung cấp và lắp đặt các sản phẩm tự động hóa Yaskawa Nhật Bản : Biến tần, PLC, Robot , Màn hình HMI SGD7W-2R8A20A700 công suất 400W điện áp 200V SGD7W-2R8A20A700 Catalog thông số kỹ thuật SGD7W-2R8A20A700 —> Tải về Tài liệu hướng dẫn cài đặt SGD7W-2R8A20A700 —> Tải về Ứng dụng SGD7W-2R8A20A700—> Tải về […]

SGD7W 2R8A30A700

Servo Yaskawa

Cung cấp và lắp đặt các sản phẩm tự động hóa Yaskawa Nhật Bản : Biến tần, PLC, Robot , Màn hình HMI SGD7W 2R8A30A700 công suất 400w 200V SGD7W 2R8A30A700 Catalog thông số kỹ thuật SGD7W 2R8A30A700 —> Tải về Tài liệu hướng dẫn cài đặt SGD7W 2R8A30A700 —> Tải về Ứng dụng SGD7W-2R8A30A700 […]

SGD7W-1R6A30A700

Servo Yaskawa

Cung cấp và lắp đặt các sản phẩm tự động hóa Yaskawa Nhật Bản : Biến tần, PLC, Robot , Màn hình HMI SGD7W-1R6A30A700 Catalog thông số kỹ thuật SGD7W-1R6A30A700 —> Tải về Tài liệu hướng dẫn cài đặt SGD7W-1R6A30A700 —> Tải về Ứng dụng SGD7W-1R6A30A700 —> Tải về Downloads SGD7W-1R6A30A700 —> Tải về Trở […]

SGD7W-1R6A20A700

Servo Yaskawa

Cung cấp và lắp đặt các sản phẩm tự động hóa Yaskawa Nhật Bản : Biến tần, PLC, Robot , Màn hình HMI SGD7W-1R6A20A700 Catalog thông số kỹ thuật SGD7W-1R6A20A700 —> Tải về Tài liệu hướng dẫn cài đặt SGD7W-1R6A20A700 —> Tải về Ứng dụng SGD7W-1R6A20A700 —> Tải về Downloads SGD7W-1R6A20A700 —> Tải về Trở lại mục biến tần […]

SGM7G-75A6A6C

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-75A6A6C Overview SGM7G-75A6A6C 24-bit high-resolution encoder installed High efficiency, low heat generation Downsizing by up to 20% Flange compatible with Sigma-5 Medium inertia, low speed, high torque Technical Details SGM7G-75A6A6C INPUT POWER SUPPLY 200 V RATED OUTPUT 7.5 kW SHAFT END Straight with key and tap ENCODER RESOLUTION 24 bit ENCODER TYPE Batteryless absolute OPTIONS With holding brake (24 VDC) HEIGHT 234 […]

SGM7G-75A6A61

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-75A6A61 Overview SGM7G-75A6A61 24-bit high-resolution encoder installed High efficiency, low heat generation Downsizing by up to 20% Flange compatible with Sigma-5 Medium inertia, low speed, high torque Technical Details SGM7G-75A6A61 INPUT POWER SUPPLY 200 V RATED OUTPUT 7.5 kW SHAFT END Straight with key and tap ENCODER RESOLUTION 24 bit ENCODER TYPE Batteryless absolute OPTIONS Without options HEIGHT 234 mm WIDTH 180 mm […]

SGM7G-75A6A2S

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-75A6A2S Overview SGM7G-75A6A2S 24-bit high-resolution encoder installed High efficiency, low heat generation Downsizing by up to 20% Flange compatible with Sigma-5 Medium inertia, low speed, high torque Technical Details SGM7G-75A6A2S INPUT POWER SUPPLY 200 V RATED OUTPUT 7.5 kW SHAFT END Straight without key ENCODER RESOLUTION 24 bit ENCODER TYPE Batteryless absolute OPTIONS With oil seal HEIGHT 234 mm WIDTH 180 mm DEPTH 388 […]

SGM7G-75A6A2S

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-75A6A2S Overview SGM7G-75A6A2S 24-bit high-resolution encoder installed High efficiency, low heat generation Downsizing by up to 20% Flange compatible with Sigma-5 Medium inertia, low speed, high torque Technical Details SGM7G-75A6A2S INPUT POWER SUPPLY 200 V RATED OUTPUT 7.5 kW SHAFT END Straight without key ENCODER RESOLUTION 24 bit ENCODER TYPE Batteryless absolute OPTIONS With oil seal HEIGHT 234 mm WIDTH 180 mm DEPTH 388 […]

SGM7G-75A6A2E

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-75A6A2E Overview SGM7G-75A6A2E 24-bit high-resolution encoder installed High efficiency, low heat generation Downsizing by up to 20% Flange compatible with Sigma-5 Medium inertia, low speed, high torque Technical Details SGM7G-75A6A2E INPUT POWER SUPPLY 200 V RATED OUTPUT 7.5 kW SHAFT END Straight without key ENCODER RESOLUTION 24 bit ENCODER TYPE Batteryless absolute OPTIONS With oil seal and holding brake (24 VDC) […]

SGM7G-75A6A2C

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-75A6A2C Overview SGM7G-75A6A2C 24-bit high-resolution encoder installed High efficiency, low heat generation Downsizing by up to 20% Flange compatible with Sigma-5 Medium inertia, low speed, high torque Technical Details SGM7G-75A6A2C INPUT POWER SUPPLY 200 V RATED OUTPUT 7.5 kW SHAFT END Straight without key ENCODER RESOLUTION 24 bit ENCODER TYPE Batteryless absolute OPTIONS With holding brake (24 VDC) HEIGHT 234 mm WIDTH 180 […]

Call Now Button
Contact Me on Zalo