Flip book element

SGM7A-04D7F6S

 • Sản phẩm: động cơ servo
 • Thương hiệu: YASKAWA
 • Mã hàng : SGM7A-04D7F6S
 • Công Suất định mức: 400 w
 • Mô-men xoắn định mức:   Nm
 • Điện áp 400V
 • Encoder 24 bit
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

SGM7A-04D7F6E

 • Sản phẩm: động cơ servo
 • Thương hiệu: YASKAWA
 • Mã hàng : SGM7A-04D7F6E
 • Công Suất định mức: 400 w
 • Mô-men xoắn định mức:   Nm
 • Điện áp 400V
 • Encoder 24 bit
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

SGM7A-04D7F6C

 • Sản phẩm: động cơ servo
 • Thương hiệu: YASKAWA
 • Mã hàng : SGM7A-04D7F6C
 • Công Suất định mức: 400 w
 • Mô-men xoắn định mức:   Nm
 • Điện áp 400V
 • Encoder 24 bit
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

SGM7A-04D7F61

 • Sản phẩm: động cơ servo
 • Thương hiệu: YASKAWA
 • Mã hàng : SGM7A-04D7F61
 • Công Suất định mức: 400 w
 • Mô-men xoắn định mức:   Nm
 • Điện áp 400V
 • Encoder 24 bit
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

SGM7A-02D7F6E

 • Sản phẩm: động cơ servo
 • Thương hiệu: YASKAWA
 • Mã hàng : SGM7A-02D7F6E
 • Công Suất định mức: 200 w
 • Mô-men xoắn định mức:   Nm
 • Điện áp 400V
 • Encoder 24 bit
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

SGM7A-02D7F6C

 • Sản phẩm: động cơ servo
 • Thương hiệu: YASKAWA
 • Mã hàng : SGM7A-02D7F6C
 • Công Suất định mức: 200 w
 • Mô-men xoắn định mức:   Nm
 • Điện áp 400V
 • Encoder 24 bit
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.