CIMR-AT4A1200

CIMR-AT4A1200

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A1200 CIMR-AA4A1200  CIMR-AU4A1200  CIMR-AC4A1200 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến […]

CIMR-AT4A0930

CIMR-AT4A0930

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0930 CIMR-AA4A0930 CIMR-AU4A0930 CIMR-AC4A0930 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến […]

CIMR-AT4A0675

CIMR-AT4A0675

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0675 CIMR-AA4A0675 CIMR-AU4A0675 CIMR-AC4A0675 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến […]

CIMR-AT4A0515

CIMR-AT4A0515

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0515 CIMR-AA4A0515 CIMR-AU4A0515 CIMR-AC4A0515 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến […]

CIMR-AT4A0414

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0414 CIMR-AA4A0414 CIMR-AU4A0414 CIMR-AC4A0414 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến […]

CIMR-AT4A0362

CIMR-AT4A0362

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0362 CIMR-AA4A0362 CIMR-AU4A0362 CIMR-AC4A0362là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần […]

CIMR-AT4A0296

CIMR-AT4A0296

  Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0296 CIMR-AA4A0296 CIMR-AU4A0296 CIMR-AC4A0296 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản […]

CIMR-AT4A0250

CIMR-AT4A0250

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0250 CIMR-AA4A0250 CIMR-AU4A0250 CIMR-AC4A0250 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến […]

CIMR-AT4A0208

CIMR-AT4A0208

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0208 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0208 Nguồn […]

CIMR-AT4A0165

CIMR-AT4A0165

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0165 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0165 Nguồn […]

Call Now Button
Contact Me on Zalo