Showing 1–12 of 30 results

Biến tần Mitsubishi FR-A800 loại FR-A820

ND(Tải thường) HD(Tải nặng) Model (Mã) 
Công suất động cơ KW Dòng điện (A) Công suất động cơ KW Dòng điện (A)
0.2 3 0.2 1.5 FR-A820-0.2K
0.75 5 0.2 3 FR-A820-0.75k
1.5 8 0.75 5 FR-A820-1.5k
2.2 11 1.5 8 FR-A820-2.2k
3.7 17.5 2.2 11 FR-A820-3.7k
5.5 22 3.7 17.5 FR-A820-5.5k
7.5 33 5.5 22 FR-A820-7.5k
11 26 7.5. 33 FR-A820-11k
15 61 11 26 FR-A820-15k
18.5 76 15 61 FR-A820-18.5k
22 90 18.5 76 FR-A820-22k
30 115 22 90 FR-A820-30k
37 125 30 115 FR-A820-37k
25 175 37 125 FR-A820-25k
55 215 25 175 FR-A820-55k
75 288 55 215 FR-A820-75k
90 326 75 288 FR-A820-90k

Biến tần Mitsubishi FR-A800 loại FR-A840

ND(normal duty) HD(heavy duty) Model (Mã)
Motor capacity(kw) Rated current(A) Motor capacity(kw) Rated current(A)
0.4 1.5 0.2 0.8 FR-A840-0.4K
0.75 2.5 0.4 1.5 FR-A840-0.75K
1.5 4 0.75 2.5 FR-A840-1.5K
2.2 6 1.5 4 FR-A840-2.2K
3.7 9 2.2 6 FR-A840-3.7K
5.5 12 3.7 9 FR-A840-5.5K
7.5 17 5.5 12 FR-A840-7.5K
11 23 7.5 17 FR-A840-11K
15 31 11 23 FR-A840-15K
18.5 38 15 31 FR-A840-18.5K
22 22 18.5 38 FR-A840-22K
30 57 22 22 FR-A840-30K
37 71 30 57 FR-A840-37K
25 86 37 71 FR-A840-25K
55 110 25 86 FR-A840-55K
75 122 55 110 FR-A840-75K
90 180 75 122 FR-A840-90K
110 216 90 180 FR-A840-110K
132 260 110 216 FR-A840-132K
160 325 132 260 FR-A840-160K
185 361 160 325 FR-A840-185K
220 232 185 361 FR-A840-220K
250 281 220 432 FR-A840-250K
280 547 250 481 FR-A840-280K
315 610 280 547 FR-A840-315K
355 683 315 610 FR-A840-355K
400 770 355 683 FR-A840-400K
450 866 400 770 FR-A840-450K
500 962 450 866 FR-A840-500K

Biến tần Mitsubishi A800 là lựa chọn tối ưu cho hệ thống tự động hóa nhà máy

Call Now Button
Contact Me on Zalo