Biến tần Mitsubishi A700

  • Biến tần Mitsubishi FR-A720 series chịu tải cao.
  • FR-A720 series với thiết kế hơn 10 năm sử dụng
  • Kết nối mạng đa dạng
  • Biến tần FR-A720 series: Tiết kiệm năng lượng,…
Call Now Button
Contact Me on Zalo