Biến tần Yaskawa IQpump Micro 240V NEMA 1 & NEMA-4X (Single Phase)

NEMA 1 MODEL #
NEMA-4X MODEL #
RATED OUTPUT CURRENT (AMPS)
MAX CAPACITY (HP)
CIMR-PWBV0006FAA
CIMR-PWBV0006GAA
6.0
1
CIMR-PWBV0010FAA
CIMR-PWBV0010GAA
9.6
2
CIMR-PWBV0012FAA
CIMR-PWBV0012GAA
12.0
3
CIMR-PWBV0018FAA
17.5
5

Biến tần Yaskawa IQpump Micro 240V NEMA 1 & NEMA-4X (3-Phase)

NEMA 1 MODEL #
NEMA-4X MODEL #
RATED CURRENT (AMPS)
MAX CAPACITY (HP)
CIMR-PW2V0006FAA
CIMR-PW2V0006GAA
6.0
1.5
CIMR-PW2V0010FAA
CIMR-PW2V0010GAA
9.6
2 / 3
CIMR-PW2V0012FAA
CIMR-PW2V0012GAA
12.0
3
CIMR-PW2V0020FAA
CIMR-PW2V0020GAA
19.6
5
CIMR-PW2V0030FAA
CIMR-PW2V0030GAA
30
7.5 / 10
CIMR-PW2V0040FAA
CIMR-PW2V0040GAA
40
10
CIMR-PW2V0056FAA
CIMR-PW2V0056GAA
56
15 / 20
CIMR-PW2V0069FAA
CIMR-PW2V0069GAA
69
25

Biến tần Yaskawa IQpump Micro 480V NEMA 1 & NEMA-4X (3-Phase)

NEMA 1 MODEL #
NEMA-4X MODEL #
RATED CURRENT (AMPS)
MAX CAPACITY (HP)
CIMR-PW4V0002FAA
CIMR-PW4V0002GAA
2.1
1
CIMR-PW4V0004FAA
CIMR-PW4V0004GAA
4.1
2
CIMR-PW4V0005FAA
CIMR-PW4V0005GAA
5.4
3
CIMR-PW4V0007FAA
CIMR-PW4V0007GAA
6.9
3
CIMR-PW4V0009FAA
CIMR-PW4V0009GAA
8.8
5
CIMR-PW4V0011FAA
CIMR-PW4V0011GAA
11.1
7.5
CIMR-PW4V0018FAA
CIMR-PW4V0018GAA
17.5
10
CIMR-PW4V0023FAA
CIMR-PW4V0023GAA
23
15
CIMR-PW4V0031FAA
CIMR-PW4V0031GAA
31
20
CIMR-PW4V0038FAA
CIMR-PW4V0038GAA
38
25

Trở lại mục biến tần

Trở lại mục biến tần yaskawa

Các sản phẩm khác

Biến tần Yaskawa E1000

Biến tần Yaskawa V1000

Biến tần Yaskawa J1000

Biến tần Yaskawa GA700

Biến tần Yaskawa A1000

Biến tần Yaskawa U1000

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề chúng tôi luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.