Biến tần

Yaskawa A1000

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác có thể điều chỉnh được. Biến tần Biến tần là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ và thông qua đó có […]

SGD7S-3R8AM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-3R8AM0A000F50 Công suất 500 W – 0.5 kw điện áp 200V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-3R8AM0A000F50 Đại lý yaskawa SGD7S-3R8AM0A000F50 […]

SGD7S-2R8AM0A000F50

SGD7S-2R8AM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-2R8AM0A000F50 Công suất 400 W – 0.4 kw điện áp 200V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-2R8AM0A000F50 Đại lý yaskawa SGD7S-2R8AM0A000F50 […]

SGD7S-R90AM0A000F50

SGD7S-R90AM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-R90AM0A000F50 Công suất 100 W – 0.1 kw điện áp 200V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-R90AM0A000F50 Đại lý yaskawa SGD7S-R90AM0A000F50 […]

SGD7S-R70AM0A000F50

SGD7S-R70AM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-R70AM0A000F50 Công suất 50 W – 0.05 kw điện áp 200V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-R70AM0A000F50 Đại lý yaskawa SGD7S-R70AM0A000F50 […]

SGD7S-2R8FM0A000F50

SGD7S-2R8FM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-2R8FM0A000F50 Công suất 400 W – 0.4 kw điện áp 100V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-R70FM0A000F50  Đại lý yaskawa Tham […]

SGD7S-2R1FM0A000F50

SGD7S-2R1FM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-2R1FM0A000F50 Công suất 200 W – 0.2 kw điện áp 100V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-2R1FM0A000F50 Đại lý yaskawa SGD7S-2R1FM0A000F50 […]

SGD7S-R90FM0A000F50

SGD7S-R90FM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-R90FM0A000F50 Công suất 100 W – 0.1 kw điện áp 100V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-R90FM0A000F50  Đại lý yaskawa Tham […]

SGD7S-R70FM0A000F50

SGD7S-R70FM0A000F50SGD7S-R70FM0A000F50

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-R70FM0A000F50 Công suất 50 W – 0.05 kw điện áp 100V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec SGD7S-R70FM0A000F50  Đại lý yaskawa Tham […]

SGD7S-780A00A

SGD7S-780A00A

Cung cấp và lắp đặt biến tần Servo Yaskawa và động cơ servo Yaskawa SGD7S-780A00A Công suất 15 kw điện áp 200V Sản phẩm xuất xứ Yaskawa Nhật Bản, đầy đủ giấy tờ CO và CQ, bảo hành 12 tháng SGD7S-780A00A Đại lý yaskawa Tham khảo các dòng Biến tần Yaskawa  Biến tần Yaskawa A1000 […]

Call Now Button
Contact Me on Zalo